Liity jäseneksi!
70

jäsentä työllistynyt tai
edennyt opintoihin.


Tule tutustumaan ja liity jäseneksi!

Uutiset, Pönkkä

06.04.2016

Pönkkä mukana leimautumisen vastaisessa kampanjassa! Tule sinäkin mukaan!

Diagnosis Free Zone (Diagnoosivapaa alue) - leimautumisen vastaisen kampanjan tavoitteena on antaa kasvot mielenterveyden ongelmille ja vähentää mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja, syrjintää ja leimautumista. Unelmamme on, että mielenterveysongelmista huolimatta jokainen voisi toteuttaa itseään kykyjensä mukaisesti ja olisi yhteiskunnassa arvostettu ja tasavertainen ystävä, naapuri, työkaveri ja opiskelutoveri.

Leimautuminen, ennakkoluulo ja syrjintä aiheuttavat häpeää, kärsimystä ja itsearvostuksen vähenemistä heikentäen mahdollisuuksia päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja. Nämä hidastavat ja pahimmillaan estävät oikea-aikaisen hoitoon hakeutumisen ja avun saamisen.

Vuoden 2015 Mielenterveysbarometrin mukaan 40 prosenttia mielenterveyskuntoutujista kokee, että on leimautunut sairautensa vuoksi. Omaisista ja ammattilaisista jopa kaksi kolmasosaa ajattelee näin. Melkein neljännes suomalaisista ei halua olla tekemisissä mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden kanssa.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Diagnosis Free Zone -sosiaalisen median kampanjaan voi osallistua kuka tahansa omalla naamallaan ja diagnoosillaan.

Kampanjaan osallistuminen on helppoa:
1. Ota kuva itsestäsi (selfie) lapun kanssa, jossa lukee diagnoosisi yliviivattuna ja myös yksi tai useampi hyvä asia Sinusta ja siitä mitä olet.
2. Jaa kuvasi kampanjan Facebook –sivuille: www.facebook.com/diagnosisfreezone
3. Voit käyttää halutessasi seuraavia hashtageja: ‪#‎diagnosisfreezone‬‪#‎leimautumistavastaan‬ ‪#‎siedätkösinä‬ ‪#‎tåldu‬
4. Tykkää ja jaa kampanjan Facebook –sivua!

'Mielenterveysdiagnoosien takaa löytyy kauniita, hienoja ihmisiä.'
-Mervi Juuri
'Mitä avoimemmin kukin ihminen uskaltaa puhua omista haasteista elämässään, sitä vähemmän meillä on pelkoja ja ennakkoluuloja.'
-Kristian Wahlbeck
”Tulee vielä päivä, jolloin mielenterveyden järkkyminen on kuin sulka hatussa. Ansioluetteloon voi kirjoittaa, että takana on puolentoista vuoden sairausjakso ja siitä kuntoutuminen.”
-Olavi Sydänmaanlakka

Takaisin