Talokokoukset joka toinen viikko

Tarkista päivämäärä ja klo:n aika tapahtumakalenterista!


TALOKOKOUS MUISTIO 20.2.2018


Läsnäolijat: 5 henkilökunnan edustajaa, 17 jäsentä


1. Kokous avattiin klo 9.20


2. Puheenjohtaja ja sihteeri valittiin


3. Kokous todettiin lailliseksi ja

     päätösvaltaiseksi.


4. Luettiin edellisen kokouksen muistio.


5. Ei uusia jäseniä


6. Selvitetään jäsenten innostusta 

     curlingiin ja bocciaan. Kysely

     pistetään aluilleen


7. Työnjaon ajankohta klo 9.00


8. Luontoa toimintaan -hankkeen

     toivomuslista laitettu kiertämään ja

     toimintaa suunnitellaan


9. Iltatoiminta alkaa 20.2.2018 klo

    16.30-18.30


10. RNN movie night alkaa 23.2.2018

       klo 13.30 eteenpäin


11. EDURO:lta tilattu linnunpönttö

      tarvikkeet, kokoamisen aloituspäivä

      21.2.2018 klo 13.30


12. Retriitti 26.2.2018: kävely- ja

       kulttuuriretki suunnitteilla


13. Job Shadow day, yhden päivän

       työhön tutustuminen


14. Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen

       omatoimisesti kalenteriin


15. MTKL-kurssiesite laitettiin

       kiertämään


16. Ylioppilasteatteri: haku produktioon,

       esitysaikataulut ei vielä julkaistu


17. Muut esille tulevat asiat

* Klubitalojen yhteinen retki,

   suunnittelun aloittaminen

* 22.-24.5.2018 Klubitalot ry seminaari

   suunnitteilla

* Rasismin vastainen viikko

   #olenkanssasi, Rovaniemi open stage

   23.3.2018, Roihulalle varattu pöytä

   * Vapaaehtoistyö 23.3.2018,

      ilmoittautuminen henkilökunnalle

* Myrskyluodon Maija, ilmoittautuminen

   listaan

* Jatkossa talokokousmuistio myös

   Facebookiin


18. Seuraava talokokous ke 7.3.2018

       klo. 9.30


19. Kokous päättyi klo. 10.30