38.

JÄSENYYS
1. Jäsenyys on vapaaehtoinen ja aikarajoitteeton.

39.

2. Klubitalo päättää uusien jäsenien hyväksymisestä. Jäseneksi pääsee kuka tahansa psyykkisesti sairastunut henkilö, ellei hän sillä hetkellä merkittävästi uhkaa klubitaloyhteisön yleistä turvallisuutta.