Liity jäseneksi!

213

Jäsentä jatkopoluttunut esim. työllistynyt, aloittanut työkokeilun, opiskelun tai ammatillisen kuntoutuksen 

Tule tutustumaan ja liity jäseneksi!

Nuorten Ystävien Klubitalot

Klubitalotoiminnassa luodaan osatyökykyisten ihmisten työllistymistä tukevia yksilöllisiä jatkopolkuja avoimille työmarkkinoille. Talot edistävät osallisuutta ja tasa-arvoa tarjoamalla jäsenilleen matalan kynnyksen kohtaamispaikan, jossa voi kokea yhteisöllisyyttä, saada vertaistukea ja tehdä työtä Klubitalolla tai tavallisella työpaikalla.

Talojen toiminta perustuu vapaaehtoiseen jäsenyyteen ja jäseneksi voivat liittyä henkilöt, joilla on esimerkiksi mielenterveyden ongelma, neurologinen vamma tai pitkäaikaissairaus, kehitysvamma, liikuntavamma, aistivamma tai mikä tahansa piirre, joka vaikeuttaa pääsyä työelämään.

Tavoite

Klubitalotoiminnan tavoitteena on: 
  • Tarjota jäsenille vertaistukea ja mielekästä tekemistä omista tarpeista käsin
  • Parantaa jäsenten työelämä- ja opiskeluvalmiuksia
  • Tukea jäsenten osallisuutta ja rohkaista demokraattiseen päätöksentekoon
  • Tukea eläkkeellä olevien jäsenten työllistymistä ja oppisopimuskoulutusta tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen keinoin

Toiminta

Talojen toiminnan lähtökohtana ovat jäsenten tarpeet, jotka näkyvät työpainotteisten päivien sisällöissä. Päivät sisältävät toimistotyötä, keittiö- ja kahvilatyötä, siivousta tai kokouksiin ja päätöksentekoon osallistumista sekä erilaisia opintoryhmiä ja kursseja, jotka edistävät arjen ja työelämän taitoja. Työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö on oleellinen osa talojen toimintaa.

Nuorten Ystävien Klubitalojen toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys, Oulun, Rovaniemen ja Kajaanin kaupungit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Klubitalojen toiminta perustuu kansainvälisiin klubitalostandardeihin.

Lisätietoa klubitaloista

Maria Joona
palveluesimies
p.050 4624 052
maria.joona[at]nuortenystavat.fi

Linkkejä

Mitä olet saanut klubitalosta? - Jäsenten puheenvuorot videolla

Kummitoiminnan käynnistäminen Nuorten Ystävien klubitaloilla - Anne Ollikaisen ja Jussi Niemelän opinnäytetyö (Lapin amk)

Nuorten Ystävien Klubitalotoiminnan 2012–2016 kehittävän arvioinnin loppuraportti - Kuntoutussäätiö